JUL-278 Quyển sách thời gian và bí mật về cô vợ ngoại tình

  • 40 Total  
    55%
  • Nội Dung

Cô vợ đã quá chán cuộc sống với anh, và anh tình cờ nhận được quyển sách thời gian và anh đã quay lại thời gian trước khi cô vợ Momoko Isshiki ở nhà, tình cờ phát hiện ra cô đã ngoại tình cùng một người khác làm cho anh vô cùng buồn bả và phẩn nộ. Sau đó anh phát hiện ra mọi thứ mỗi ngày cô đã làm tình với những anh chàng khác nhau.