Vợ dâm bị thu hút bởi sếp chồng

  • 36 Total  
    58%
  • Nội Dung

Trong công ty chồng của Ai Sena rất được việc và được sếp nước ngoài để ý đến và muốn anh làm thư ký riêng cho ông ta, vì sự hiếu khách nên anh đã mời sếp của mình đến nhà chơi và gặp cô vợ xinh đẹp Ai Sena. Từ cái nhìn đầu tiên thì cô đã say mê bởi cục cộm cáng ở dưới quần của ông sếp của chồng và rồi họ đã ngoại tình liên tục.